Yoga hjelper kreftpasienter

Brystkreftsyke som strålebehandles opplever ikke bare økt livskvalitet med yoga, men også at stresshormonet kortisol reguleres bedre i løpet av dagen.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10145894

Publisert 09.03.14 - 05:06, endret 09.03.14- 05:06 (VG NETT)

Foto: Nicki Twang, Scanpix

Referanse: Kavita D. Chandwani, m.fl: Randomized, Controlled Trial of Yoga in Women With Breast Cancer Undergoing Radiotherapy, Journal of Clinical Oncology, 2014

Av:Andreas R. Graven,Forskning.no
Det viser ny studie utført av amerikanske og indiske forskere. Når
brystkreft-pasienter får strålebehandling, er en vanlig bivirkning å føle seg
sliten eller utmattet.
En slik unormal tretthet kan gå over av seg selv, men også vare i mange år hos
de som blir kreftfrie.
Den nye studien viser på den ene siden at enkle tøyingsøvelser fra yoga kan
bedre trettheten noe, og støtter opp om tidligere funn.

Les også:Yoga gir mer mening i livet

Men resultatene peker også på at yoga som både omfatter pustkontroll,
avspenningsteknikker og meditasjonsøvelser kan gi flere andre positive
effekter.
Yogaen kan gi økt funksjonsevne i hverdagen, generelt høyere opplevd livskvalitet,
og bedre kontroll med kortisolnivåene.
Ikke minst er det siste viktig, siden høyere nivåer gjennom dagen av det
sentrale stresshormonet, er blitt koblet til dårligere utfall for
brystkreftpasienter, påpeker forskere.

Stresshormonets rytme
Kortisol er et av kroppens viktigste stresshormoner og er sentralt for hvordan
kroppen håndterer ulike former for stress.
Dersom nivåene over tid ikke endrer seg som normalt gjennom døgnet, kan blant
annet immunforsvaret skades.
- Kortisol har en rytme gjennom døgnet der det normalt er høyt om morgenen når
vi våkner, for så å falle utover dagen, til et laveste nivå før leggetid.
- Tidligere studier av brystkreft- og nyrekreftpasienter har vist at en mindre
nedgang der man ikke får typisk lave nivåer om kvelden, eller andre
forstyrrelser, gir dårligere sjanser for overlevelse.
Det sier professor Lorenzo Cohen til forskning.no. Cohen er medforfatter på den
nye studien.
Til daglig er han tilknyttet MD Anderson Cancer Center ved University of Texas,
USA.

Varer over tid
Effekten av yogaen ser ut til å vare over tid.
Både én, tre og seks måneder etter at stråleterapien var ferdig, var det
yoga-gruppen som rapporterte størst forbedringer med hensyn til generell helse
og daglig funksjon.
De hadde også det største fallet i kortisol-nivåer i løpet av dagen.
- Det er gledelige funn at fordelene med yoga er flere for brystkreftpasienter
som får stråling, enn det som tidligere er knyttet til tøyningsøvelser, sier
Cohen.
Professoren peker på at god kortisolregulering, med en bratt nedadgående kurve,
kan gjøre at de som overlever kreften klarer seg bedre.
- Overgangen fra kreftbehandling til hverdag kan være preget av stress fordi
pasientene ikke får samme grad av oppfølging fra medisinsk personell. Å lære
pasientene en meditativ teknikk som yoga for å mestre situasjonen, kan gjøre
overgangsfasen mindre vanskelig, ifølge Cohen.

Opptil 18 økter på seks uker
Forskerne har undersøkt 191 kreftsyke kvinner som fikk strålebehandling over en
periode på seks uker.
Kvinnene ble fordelt på tre grupper. I den ene drev de enkel tøyning , den
andre mer omfattende yoga, mens en tredje gruppe verken fikk hjelp til tøyning
eller yoga.

Les også:Yoga motfibromyalgi

Den siste gruppen utførte altså ingen spesielle øvelser.
Både yoga- og streching-gruppene hadde tre ukentlige treninger som varte hele
perioden kvinnene fikk til strålebehandling mot kreftsvulstene. Til sammen var
det snakk om opptil 18 økter med yoga eller tøyningsøvelser.
Forskerne tok spyttprøver fra kvinnene for å studere hvordan kortisolnivåene
endret seg fra morgen til kveld. Samtlige deltakere ble bedt om å vurdere
livskvalitet, inkludert i hvilken grad de følte seg utmattede eller deprimerte.

Ring oss på

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.