Forskning og utdanning

Denne forskningen foretas primært av utdannelsesinstitusjoner, universiteter og forskningssentre i USA, England og Australia, og i den senere tid også til en viss grad i Norge.

Siden tidlig på 1990-tallet har forskningen kvalitativt forbedret seg i forhold til bruk av metode, statistikk og publikasjoner i anerkjente medisinske tidsskrifter. Denne forskningen foretas primært av utdannelsesinstitusjoner, universiteter og forskningssentre i USA, England og Australia, og i den senere tid også til en viss grad i Norge. Blant tidsskriftene som har publisert osteopatisk forskning, og som kan identifiseres gjennom Medline/PubMed finner vi:

· Spine

· Clinical Biomechanics

· New England Journal of Medicine

· Lancet

· Manual Therapy

· Journal of the American Osteopathic Association

· Journal of Neuropharmacology

· Alternative Therapies in Health and Medicine

· Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics

· Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine

Utdanning 

Det tilbys hel- eller deltidsutdanning i osteopati. Disse leder til den samme kompetansen.
Opptakskravene er henholdsvis generell studiekompetanse og medisinsk basiskompetanse minst tilsvarende grunnutdanning i fysioterapi.

Heltidsutdanningen er på ca. 4 år og deltidsutdanning på minimum 5 år i blokkundervisning.

De fleste medlemmer i NOF har sin utdannelse fra Nordisk Akademi for Osteopati (tidligere Norsk Høgskole i Osteopati). Noen har heltidsutdannelse fra European School of Osteopathy.

Nordisk Akademi for Osteopati, NAO, (tidligere Norsk Høgskole i Osteopati, NHO). NAO er en stiftelse og ledes av et styre bestående av osteopater. NAO har et faglig tett samarbeid med European School of Osteopathy, ESO, i England, som er en av de akkrediterte skolene der. Undervisningen foregår på Lyceum (Sjømannskolen) i Oslo, og sekretariatet er i Hønefoss.

NAO tilbyr deltidsutdanning i osteopati over 5 år på 2.310 timer inkludert kollokviearbeid. Opptakskravet er basiskompetanse i medisinske fag tilsvarende nivået fra grunnutdanning i fysioterapi. Utdanningen organiseres i blokkundervisning og er delvis teoretisk og delvis praktisk. Femteårseksamen avlegges ved ESO. Utdanningen avsluttes med en prosjektoppgave/diplomoppgave som vurderes av både interne og eksterne sensorer. Gjennom NAOs samarbeid med ESO og videre ESOs samarbeid med universitet i England, har studentene etter avlagt prosjektoppgave anledning til å avlegge en mastergrad i England. 

Norske osteopatifaglige lærere er fast tilknyttet skolen. To av dem har en mastergrad. Basalmedisinsk undervisning foretas av lærere og medisinere fra norske høgskoler og universitetsmiljøer. I tillegg underviser lærere fra ESO fast ved NAO.

Internasjonalt

Studere osteopati i utlandet

Internasjonalt foregår det et bredt samarbeid for å standardisere osteopatiutdanningene i forskjellige land. Osteopathic European Accademic Network, OSEAN, er en samling av europeiske osteopatiskoler som har som mål å få en ensartet fagplan av høyere akademisk standard i Europa. Følgende land er representert her: Belgia, England, Frankrike, Portugal, Norge, Russland, Spania, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike og Finland.

I USA, hvor osteopati ble utviklet av legen Andrew Taylor Still, har utdanningen fortsatt å være en medisinsk disiplin. De som er utdannet som osteopater i USA er derfor også leger.

I hvilke land tilbys osteopatiutdanning?
De fleste land i Europa tilbyr hel- eller deltidsutdanning. Utdanningene i de forskjellige land er under stadig utvikling.
I Finland, England, Belgia, Australia og Sør-Afrika har de godkjenningsordninger for heltidsutdanning. Det tilbys også heltidsutdanning i Sverige, Frankrike, Portugals, Spania, Sveits, Italia, Canada og New Zealand.
I England og Belgia er det godkjenningsordninger for deltidsutdanning. Det tilbys også deltidsutdanning i Østerrike, Tyskland, Nederland, Portugal, Italia, Frankrike, Norge, Canada, Brasil, Japan og Russland.

European School of Osteopathy, ESO.
ESO er en av åtte akkrediterte osteopatiskoler I England. De tilbyr fireårig heltidsutdanning i osteopati. Utdannelsen avsluttes med en prosjektoppgave. Sluttført utdannelse gir studenten en Bachelor of Science in Osteopathy. Skolen har lokaler i Maidstone en time med tog syd for London. Skolen har hvert år flere norske studenter.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.