Vitamin K2 – et nøkkelvitamin for god helse!

Vitamin K2 – et nøkkelvitamin for god helse!

17.10.19 kl 18.30

Husk påmelding!

Vitamin K2 –

et nøkkelvitamin for god helse!

Foredrag av Mona E. Møller!

Mona Møller holder foredrag om hvorfor vitamin K2 er så viktig for god helse. Japanere spiser mye K2 og har lite benskjørhet og hjerte- og karsykdom. Den vanligste kilden til vitamin K er grønnsaker som inneholder vitamin K1. Studier har vist at K2 har helt andre egenskaper enn K1 og har en spesiell betydning for skjelett og blodsirkulasjonen. Benytt anledningen til å lære om dette utrolig spennende vitaminet!

PÅMELDING ved SMS/Ring 91333175

Mona E. Møller, dr.philos

Jobbet med Vitamin K2 i 10 år

Sivilingeniør

Biokjemiker

Doktorgrad i Toksikologi

Forskningssjef hos Kappa Bioscience

Selger boken for kr 200 på dette foredraget !

Optimalhelse Senter Skien

Bataljonvegen 30,

3734 SKIEN

www.velkommentiloss.no

C:\Users\omnmd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\12A0CB53.tmp