Alle kjenner noen…….

Alle kjenner noen…….

Hvorfor har alle terapeuter hos OSS valgt å stenge klinikken?

Det er ingen nyhet lengre at vi er langt inn i en pandemi som Norge, i moderne tid, ikke har opplevd før. Viruset er som alle virus, bakterier og parasitter nådeløst i hvem det velger. Det smitter blant alle lag i befolkningen, det smitter våre ledere likeså mye som «hvermansen» i gata. De fleste av oss greier seg godt igjennom en virus periode. Det gjelder dessverre ikke alle.

Reservert: Oppdaterte tall i dagsrapporten søndag 15. mars
•	Søndag 15. mars viser dagsrapporten at 1077 personer er smittet med koronavirus i Norge. Av disse er 166 rapportert mellom kl 00.00 og 24.00 siste døgn.

(Kilde: FHI 15.03.2020, 12.30)

Hos OSS jobber vi med mange forskjellige tilnærminger: vi har gruppetreninger innenfor Yoga, slynge, Chi gong og lydgrupper som kalles Gongbad. Vi gir også et bredt tilbud innenfor Fysioterapi, Kiropraktikk, Osteopati, Naturmedisin, Massasje og samtaleterapi. Det betyr at vi alle på forskjellige måter har tett kontakt med våre pasienter og deltakere. Hvordan kan vi holde god nok avstand, 1 meter? Når vi skal veilede eller løse på stive kropper når smitte overføringen skjer i dråpeform?

Alle kjenner noen som er i risikogruppen:

Reservert: Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:
•	Eldre personer (over 65 år)
•	Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
•	Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom (covid-19).

(Kilde: FHI.NO, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/)

Dette gjelder en stor del av pasientgruppene vi jobber med. Det er ikke nevnt hvorvidt autoimune sykdommer kan ha en negativ effekt i denne sammenheng. Som er en kronisk pasient gruppe som ofte oppsøker lindrende smerte behandling hos oss. Alle terapeuter hos OSS, alle som bruker oss kjenner noen som er eldre, kjenner noen som er i kreftbehandling eller har andre helseutfordringer som svekker immunforsvaret. Vi har ingen å miste! Det finnes ca. 1,6 millioner nordmenn som er i risikogrupper, for å forhindre spredning og for å forsterke myndighetenes appell om smittevern har vi hos OSS valgt at vi stenger alle aktivitet. Vi ønsker å bidra til at spredningen stopper så fort som mulig noe som er viktig for alle som kan bli alvorlig syke, men også for de økonomiske konsekvenser en slik lock down får.

Ønsker med dette alle syke god bedring, alle i hjemme karantene bes om tålmodighet og uansett til alle følg rådene om smitte vern. Vi alle har noen nære eller i vår bekjentkrets som er i risikogruppen, vi har ingen å miste!