Anne Karlsen

 

 Soneterapeut, Helhet/healingmassasje, Gongterapi

 

 

93 88 36 87

 

 

anne@velkommentiloss.no

 

 

 Utdannet soneterapeut fra Institutt for Helhetsmedisin i Oslo. Tilbyr fotsoneterapi og

auriculoterapi/øreakupunktur, klassisk massasje, helhetsmassasje.

Denne måten å

jobbe og se mennesket på falt veldig naturlig for meg. Dette er helhetlige og holistiske

behandlingsformer som tar sikte på å skape balanse mellom kropp, følelser, sinn og sjel,

og ser hele mennesket som en helhet. 

I tillegg tilbyr jeg nå individuell gongterapi og gongbad i grupper.

 

 

Jeg brenner for å hjelpe


mennesker, og det å bli kjent med og skape en bevissthet rundt hvordan vi kan bli bedre kjent

med oss selv på alle plan. Se sammenhengen mellom hvordan vi reagerer på det vi

opplever og erfarer, og hvordan kropp, psyke og følelser responderer. Behandlingene hos 

Anne berger preg av å finne indre ro, tilstedeværelse og en avslappet tilstand i kropp og sinn.

 

 

Utdanning:

 

 

Soneterapi v/ Institutt for

Helhetsmedisin, Oslo.

 

 

Medisin grunnfag v/ IFH

 

 

Klassisk og triggerpunktmassasje

v/ Edda Sigurdorsdottir

 

 

Nordlysmassasje, grunnform og

psykisk massasje v/ Sigrun Balavoine

 

 

Diverse healing og

selvutvikling-workshops og kurs

 

 

Hjelpepleier  

 

«Veien blir til mens vi går «

 

Foto: kontrasta.no