Carel Flatland

Samtaleterapeut / Livsveileder

99339190

Carel møter deg på dine premisser, der dine opplevelser og din virkelighetsforståelse tas på alvor. Altfor ofte kan man få følelsen av stigmatisering om man har opplevelser samfunnet ser på som unormalt eller galt. Carel har en fordomsfri og helhetlig tilnærming der streben etter balanse står i fokus for å oppnå harmoni. Dialogen baseres på den åpne dialogs prinsipp, der fordomsfrihet, empati og åpenhet står i fokus. Tidløs visdom ligger i bunn, der alle aspekter ved vår eksistens vektlegges nøye. Han er opprinnelig fra Sauland, nå bosatt på Ulefoss. Han har en variert bakgrunn som spenner seg fra produktutvikling, bedriftsledelse, veiledning i NAV, kulturarbeid og sang. Livserfaringen gjennom opp- og nedturer tar han med seg i sin dialogteknikk. Han har alltid hatt stor interesse for det menneskelige sinn, og har spesielt gode empatiske evner, og evne til å se kjernen i problemstillinger. Hans gode evne til å få deg til å føle deg sett utmerker seg. Hans «oppfinnerhjerne» gjør at han er god på å se og vinkle ting «utenfor boksen» og på den måten hjelpe deg å se dine utfordringer i nye lys, og med det lettere løse dem. Han er opptatt av den sirkulære dialog, og at alle skal møtes med gjensidighet, respekt og på samme plan. Carel ønsker å hjelpe deg som har floker i livet ditt, og som trenger hjelp til å sortere og prioritere for å få det bedre. Ofte blir flokene store nok til at de setter fysiske spor, og på OSS er vi i stand til å ta hele deg på alvor og hjelpe deg på alle plan. Han har utdanning i veiledning og relasjonsbygging fra Høgskolen på Lillehammer, samt utdanning innen markedsføring og økonomi.