Fra rehab til fitness

Fra rehab til fitness

I mange tilfeller av smerter og skader vi som osteopaten ser, er det ofte nødvendig å supplere med øvelser for mobilitet, dynamikk, styrke og balanse. Øvelser og trening er forskningsmessig vist å ha en god effekt på smerteproblemer og skader som oppstår av ulike årsaker.

På bakgrunn av dette har osteopatene Ole Bergum og Anne Aakre startet et konsept som kalles «Fra rehab til fitness». Dette omhandler ulike øvelser for hele kroppen basert på ulike skader og problemer som skal bidra til rehabiliteringsprosessen. Disse øvelsene er ment å bygge opp under og hjelpe til i en bebahdnlingspprosess for å optimalisere effekten av rehabiliteringen. Øvelsene er enkle å utføre uten behov for ekstra utstyr eller mye bruk av tid.

Meningen med konseptet er at øvelsene som gis skal kunne tilpasses din skadeproblematikk og også kunne utføres deretter. Du vil få tilgang til videosnutter og forklaringer av øvelsene samt informasjon om hvordan dette skal hjelpe deg på veien til bedring. En behandlingssekvens omfatter en førstegangskonsultasjon med tilhørende samtale om din problematikk. Deretter gjennomføres en grundig undersøkelse for å kartlegge dine smerter og et oppsett av øvelser som gjennomgås sammen med osteopaten. Du vil få et knippe øvelser tilpasset deg og din problematikk i tillegg til oppfølging hos OSS underveis. Varigheten av behandlingen og rehabiliteringen varierer fra person til person og avhenger av din problematikk. Vi vil underveis sette opp et behandlingsforløp sammen med deg slik at prosessen blir så enkel og forutsigbar som mulig.

Er du interessert i å komme deg fra rehabilitering til fitness? Ta kontakt med Ole eller Anne på mail eller via tlf. på 94 27 79 54. Vi setter opp en time til deg finner sammen en løsning!

Pris for pakke med videosnutter og fult behandlingsforløp er kr. 1500,- dette innebærer en førstegangskonsultasjon med samtale, undersøkelse, behandling og oppstarts-øvelser samt videre oppfølging med øvelser og eventuell behandling.

Pris for videosnutter og enkel veiledning er kr. 350,- per time. Dette innebærer fremvisning av øvelser med tilhørende video og forklaring samt veiledning til videre arbeid på egenhånd.