Henriette Thorp

Psykologspesialist

45003494

mail: ?


Psykologspesialist i klinisk psykologi med fordypning i barn og unge. Gjennomført 3 årig spesialistutdanning i Emosjonsfokusert terapi. Jeg har lang erfaring med behandling av angst, depresjon, relasjonelle poblemer, traumer, lav selvfølelse, sorg og vanskelige, fastlåste eller uforståelige følelser. Jeg jobber med terapi for individer, parterapi og foreldreveiledning.
Jeg tror de fleste psykiske plagene og lidelser kan forstås ut fra at det har skjedd ting med oss som har gjort at følelsene våre har gått fra å være hjelpsomme til å bli vonde og fastlåste. I terapi jobber vi med å gjenopprette kontakten med livsviktige følelser. Det handler om å bli mer bevisst på følelser, skape aksept for dem, forstå hva de signaliserer, kunne regulere dem og lære seg å kommunisere dem på en hensiksmessig måte. Min jobb er å hjelpe deg til å komme nærmere det vanskelige, forstå hvordan det påvirker deg og hvordan du kan hente frem andre følelser i deg selv som kan være til hjelp. Dette innebærer at vi i timene kan bruke tid på det som er vanskelig, for å endre på det.
Med stor interesse for tilknytning og utviklingspsykologi jobber også med familer, par og foreldre. Jeg er sertifisert i Circle og Security (P) og benytter elementer Marte Meo veiledning. Jeg har lang erfaring med familiebehandling ved Seksjon for familiebehandling (BUP) ved STHF.


Emojonsfoksusert terapi


Emojonsfoksusert terapi (EFT) er en terapiform som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåse følelser. Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet. Det er gjort mye forskning på EFT. Resulater viser at dette er en hjelpsom måte for å skape emosjonell forandring.
Emosjonsfokusert terapi baserer seg på en grunnfilosofi om at psykiske problemer oppstår når vi mister kontakten med våre grunnleggene følelser og behov. Vi er født med evnen til å oppleve et stort spekter av følelser som glede, tristhet, sinne, frykt, stolthet, skam og kjærlighet. Hver av disse følelsene forteller oss om hva som er viktig for oss og hva vi trenger.
Gjennom livet lærer vi om hvordan vi forholder oss til disse følelsene, både fra de nærmeste og fra samfunnet for øvrig. Noen lærer for eksempel at sinne og grensesetting ikke er greit eller at det å gråte og være lei seg er uakseptabelt og fører til avvisning. Og noen opplever vonde følelser og følelsesmessig smerte som helt umulig å ta innover seg. Følelser kan bli kaotiske, forvirrende og lite til hjelp i hverdagen og de kan by på mye psykisk smerte. Vi kan føle at vi mister kontakten med oss selv, føler skam for å være slik vi er eller at vi mister retning og mening i livet. Vi kan oppleve psykiske symptomer som angst, depresjon, voldsom bekymring, grubling, tomhet, overdreven dårlig samvittighet eller ukontrollerbare følelsesutbrudd. De fleste av oss bærer med oss noen slike erfaringer, enten vi har hatt omsorgsfulle og velmenende foreldre eller vi har vokst opp i en kontekst av traumer og omsorgsvikt.


Individualterapi:
45 min: 1320
75 min: 2040
90 min: 2640
Foreldreveiledning:
45 min: 1320
75 min: 2040
90 min: 2640
Parterapi:
45 min: 1520
75 min: 2520
90 min: 3040
Timer som skal avbestilles eller endres, må være registrert innen kl. 12.00 dagen før oppsatt tidspunkt. Dersom timen blilr avbestilt/ endret etter dette vil avtalen bli fakturert i sin helhet.

Emojonsfoksusert terapi (EFT) er en terapiform som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet. Det er gjort mye forskning på EFT. Resulater viser at dette er en hjelpsom måte for å skape emosjonell forandring.