Kjell Einar Olsen

Biodynamisk Osteopat DO MNOF og Fysioterapeut

91 10 77 70

kjell@velkommentiloss.no

  • Har siden 1998 jobbet fulltid privat som fysioterapeut og osteopat, og har hatt et stort spenn i problemstillinger og alder av klientene.
  • Gjennom sin klinikkerfaring og videre utdanning bruker Kjell ofte en veldig myk tilnærming til de fleste problemstillinger. Biodynamisk osteopati er subtil og effektiv behandling av kroppen som helhet. Målet er å komme til kjernen av problemet.
  • Kjell liker å jobbe med behandling av barn, nyfødte, gravide (svangerskap og postpartum) og personer med kompliserte kroniske lidelser. Han behandler også pasienter med fordøyelsesproblemer, muskel skjelett relaterte lidelser, hodepine og stressrelaterte problemer. Traumatiske skader, stress, sjokk (fysisk og emosjonelt), psykosomatiske problemer, postoperativ rehabilitering er også problemstillinger som ofte forekommer hos kundene hans.
  • Underviste i kraniosakral osteopati ved Nordisk Akademi for Osteopati i Oslo 2006-2011
  • Er instruktør i «Evig ung yoga» og har hatt grupper i det siden 2013
  • Utdannet Qi Gong instruktør og underviser grupper siden 2005
  • Sertifisert coach i 3THN2 (The Thing That Has No Name) i 2016. Startet utdannelsen i 2009 og går fortsatt på den. Underviser grupper i det.
  • Godkjent Biodynamisk osteopat 2016. Dette er en videre utdannelse for osteopater som startet i 2007 og som foreløpig skal være ferdig i 2018
  • Utdannet Osteopat DO ved Norsk Høgskole i Osteopati 1995 – 2000
  • Utdannet til fysioterapeut ved Reha- Schule Berlin 1993 -1995

Kjell sin speialitet er beskrevt i teksten under her med bakgrunn, historikk og hvordan biodynamisk osteopati utføres.

Biodynamisk osteopati

Biodynamisk osteopati er et fordypningsstudie som kan tas av ferdig utdannede osteopater.

Bakgrunnshistorie

http://velkommentiloss.no/var/velkommentiloss/storage/images/media/images/behanling-kranio/13183-1-nor-NO/behanling-kranio_size-large.jpg

Liv uttrykker seg som bevegelse. På et dypt fysiologisk nivå beveger alt friskt vev seg, det ”puster” med bevegelsen til livet. Denne ”pusten” produserer rytmiske impulser, som kan palperes/registreres av følsomme hender.

Tilstedeværelsen av disse subtile rytmer i kroppen ble oppdaget av osteopat dr. William Sutherland for over 100 år siden. Han oppdaget at skalleknoklene beveget seg i forhold til hverandre og at knoklene selv hadde en viss fleksibilitet. Dette var banebrytende på den tiden hvor hodeskalle bare ble betraktet som en kule av bein som beskyttet hjernen. Dette ble starten på den kraniosakrale delen av osteopati. Tatt ut av den osteopatiske sammenheng undervises deler av dette konseptet som kranio sakral terapi.

Dr. Sutherland foretok mange års forskning og oppdaget at disse små bevegelsene finnes i alt vev i kroppen. Han konkluderte til slutt med at disse bevegelsene i hovedsak blir produsert av kroppens iboende livskraft, som han refererte til som ”Breath of Life» (Livets pust).

Han oppdaget også at ved støtte disse bevegelsene vil de fungere som en indre helbreder i kroppen og hjelpe kroppen til å få en mer normal bevegelse i problemområder. Han kalte dette for den terapeutiske prosessen. Biodynamics utforsker nyansert fundamentet for denne terapeutiske prosessen.

Han rådet oss osteopater til: «Be Still og Know» (vær stille og vit) Med dette mente han at hvis vi er stille og observerer kroppen vi ønsker å hjelpe, så vil den ”fortelle” hva som er hovedproblemet.

Han sa også: «Tillat kroppens fysiologisk funksjon i å manifestere sin egen ufeilbarlige kraft, snarere enn bruke en blind makt utenfra.» Med dette mente han at kroppen har en ufeilbarlig innsikt i hvordan den best kan helbrede seg selv og kraft nok til å gjøre det selv. Den trenger bare litt støtte og rom til å gjøre det.

Utviklingen av biodynamic

Biodynamic ble syntetisert og tydeliggjort av osteopat James Jealous DO.

Mange osteopater har jobbet i samme retning som Sutherland, og osteopat James Jealous DO syntetiserte og tydeliggjorde denne læren.

Dr. Jealous sine utforskninger av osteopati og naturvitenskap, førte ham til arbeidet av en embryolog; Erich Blechschmidt, MD. I sine skrifter, reflekterte Dr Erich Blechschmidt et veldig helhetlig syn på prosessen med vekst og utvikling. Hans forskning viste at bevegelse var viktigere enn biokjemi i embryologisk utvikling, et konsept veldig mye i tråd med filosofien i tradisjonell osteopati.

Fra det øyeblikk at befruktningen skjer, begynner kroppen å forme seg rundt en presis og primær design. Når de første cellene begynner å dele seg, vet de på en måte hvordan de skal lage en menneske kropp. På et så tidlig stadium er det ikke funnet noen genetisk mekanisme (DNA), som er kapabel til å styre en så organisert utvikling. Blechschmidt hevdet; ”Arvelige faktorer er viktige men ikke den eneste årsaken til denne differensierte prosessen…det er ikke genene som utfører denne differensierte prosessen.”

Den genetiske påvirkningen starter ikke for fult før etter ca. seks uker etter befruktning. Selv etter da anses den genetiske påvirkning kun å modifisere prosessen. Genetisk påvirkning vil bestemme om du få blå eller brune øyne, men ikke om du får øyne i det hele tatt.

Dr. Blechschmidt foreslår at det organiserende systemet arbeider gjennom væske feltene i kroppen, og observerte at de tar aldri feil av den foreskrevete embryologiske utviklingen. (Disse væskefeltene i kroppen oppfører seg ikke direkte som vann, men mer som protoplasma. Protoplasma er den første substansen i kroppen som kan holde en form, og den kan lage alle celletyper.)  Han uttrykte også en anerkjennelse for den iboende Intelligensen i den embryologiske prosessen, akkurat som Dr. Still hadde snakket om en «høyere visdom», og Dr. Sutherland hadde snakket om ”livets pust», som virker i det levende menneske.

Dr. Jealous så parallellene mellom Dr. Blechschmidt arbeide og arbeidet til Dr. Still og Dr. Sutherland. Han så at embryologi ga grunnlag, ikke bare for vår forståelse av anatomi og fysiologi, men også for vår forståelse av osteopatiske prinsipper.

100% helse en essentiell blåkopi

Alle mennesker har 100% HELSE!

Livets pust (The Breath of Life) bærer den essensielle blåkopien av HELSE, som Dr. James Jealous kaller den orginale matriks (the Orginal Matrix). Denne perfekte matriksen som er til stede i oss fra første øyeblikk av unnfangelsen og kommer foran form, den er HELSEN i kroppen vår.  HELSEN er kraften som styrer den embryologiske utviklingen. Denne kraften virker kontinuerlig og opprettholdes gjennom hele livet og gir vekst og utvikling, samt at den er involvert i de helbredende prosessene i kroppen. Så lenge det er liv, er dette organiserende prinsippet aldri borte.

I helsearbeid er dette et kritisk punkt å forstå. Uansett hvor desperat situasjonen er, så er informasjonen til det hele, dens dyptgående organiserende prinsipp, eller blåkopi, alltid tilgjengelig. Denne blåkopien av HELSE er 100% tilstede og tilgjengelig i enhver del av koppen hvis den kan bli tilnærmet.

Hvorfor greier ikke kroppen å utrykke 100% HELSE? 

I løpet av livet blir våre kropper preget og formet i henhold til hvordan vi er i stand til å håndtere eventuelle belastninger eller traumer. Hvis påkjenninger eller traumer er overveldende, blir de låst inne i kroppen som områder av nedsatt bevegelse – helt til vi er i stand til å få tilgang til ressurser som tillater dem å bli behandlet og slippes. Disse områdene av nedsatt bevegelse vil påvirke den naturlige rytmiske bevegelse til ”Breath of Life”, og vil hindrer således vår essensielle blåkopi for helse å manifestere seg på cellenivå.
Vanlige årsaker til nedsatt bevegelse er fysiske skader, følelsesmessige og psykologiske belastninger, fødsel traumer og forgiftning.

Et konkret eksempel på fysisk traume kan være; overtrakk/vrikke foten. Ofte blir det noe som blir skjevt i foten når vi vrikker den. Dette gjør vondt i noen dager eller uker, og så forsvinner smerten. Selv etter at smerten er vekk er det ofte like skjevt i foten, men hele kroppen har stilt seg skjev for å avlaste ankelen. Dette gjør at hele kroppen blir belastet og sliter med å finne balanse, noe som kan gi smerte et helt annet sted.

Billedlig kan vi sammenlikne HELSEN med en lampe som står på gulvet og lyser klart. Hvis vi legger et teppe (som da tilsvarer et lag med skjevheter) over lampen, så kommer det mindre lys ut. Etter at det blir mange lag med tepper kan vi kanskje glemme at det dypt der inne alltid er 100% lys (HELSE). Alt vi trenger å gjøre er og fjerne noen av teppene så begynner lyset og skinne igjen.

Biodynamic behandling

Dr. James Jealous; ”Biodynamic = Mysterier utenfor lovene begrenset av menneskehender.”

De fleste behandlingsretninger fokuserer på fragmenterte deler i sin diagnose og behandling. Områder i «dysfunksjon» (redusert bevegelse, treghet i et dynamisk system) blir evaluert. En tolkning av «normal» blir laget, og behandlingsprosessen er rettet til å få tilbake dette «normale.»
Den praktiske anvendelsen av biodynamiske prinsipper gir opphav til en svært interessant og annerledes behandlingsprosess. I stedet for å fokusere på fragmenterte deler, lytter vi til hele personen i vår tilnærming mot helbredelse. Sammenhengen mellom sinn, kropp og sjel er dypt anerkjent.

Denne biodynamiske modellen gir terapeuten ikke bare en dypere forståelse av den levende menneskets fysiologi, men også et bredere spekter av behandlingsalternativer.

En trenet terapeut kan ”lese” kroppen historie med hendene sine; vurdere kroppens subtile rytmer, synkronitet, balanse, kvalitet og identifisere problemområder.

Hensikten med behandlingen er å lette etter uttrykk for HELSE og så styrke kroppens egne selvhelbredende og selvregulerende evner. Når celler og vev på nytt får evnen til å utrykke sin primære bevegelse ”Breath of Life» (Livets pust) i fylde og balanse, vil helse og velvære være en naturlig følge.

Dette gjøres på en veldig skånsom måte som ofte kan minne om lett berøring. For en utenforstående kan det se ut som om terapeuten bare legger hendene stille på kroppen. Gjennom å være stille og lytte til hva som skjer i kroppen, får vi kontakt med HELSEN. Vi representerer stillheten, slik at pasienten kan reetablere sitt forhold til helheten. Det er HELSEN som styrer behandlingen, og som gjør at det er pasienten som helbreder seg selv. Dette gjør at hver behandling blir optimalt tilpasset den enkeltes fysiske, mentale, emotionelle og følelsesmessige tilstand akkurat i nuet.

Dr. Still sa det ganske enkelt: «Finn helse! Alle kan finne sykdom. «

Min erfaring med biodynamic behandling

Biodnyamic osteopati behandling går enda mer dirrekte mot helheten og HELSEN i kroppen.

Denne behandlingsformen passer for alle aldre, fra nyfødte til eldre, og for både akutte traumer og kroniske lidelser. Noen symptomer som ofte kommer til behandling er for eksempel: bekkenløsning, kolikk, KISS/KIDD, forsinket motorisk utvikling, skjevheter ryggsmerter, kinker, akutte traumer, kne og ankel smerter, overtrakk, frakturer etter konservativ behandling, skulder og nakke smerter, hodepine, bihuleproblemer. I de tilfellen hvor det ikke har vært et akutt traume, ser jeg ofte at det er følgeproblematikk. Skjevhet en plass i kroppen, som har satt seg og som påvirker andre deler og gir smerte her. Behandlingen starter en prosess i kroppen som hjelper den til å rette seg mer opp

Erfaringene jeg har gjort med slik type behandling viser at kropp, sjel og sinn balanseres raskere og dypere enn med den måten jeg arbeidet tidligere. Pasientene opplever ofte en dyp ro under og etter behandlingen. Det blir lettere å finne seg selv, sette egne grenser og føle seg tilstede. De fleste ser at behandlingen er en del av en prosess. En prosess som hjelper HELSEN å komme bedre til utrykk. Ofte er det ikke kroppens hovedmål å bli kvitt en eventuell smerte, men å få mer balanse i helheten.

Jeg har opplevd at pasienter har sluttet i behandling, for så å komme tilbake en tid etter, kanskje år. De sier at de vil prøve litt til men det skjedde ikke noe spesielt sist gang. Men når jeg spør litt dypere kan det vise seg at det har skjedd store forandringer den siste tiden; personen har skiftet jobb, flyttet, fått ny samboer, jobbet med seg selv og psyken sin…

Du tenker kanskje at det kunne ha skjedd uavhengig av behandlingen, og var bare tilfeldig. Det kan kanskje være slik, men når kropp, sjel og sinn kommer mer i balanse blir det lettere å kjenne hva som virkelig er riktig for en selv.

Kanskje er dette i starten bare en ubevist følelse, men sterk nok til at den legges merke til. Vi blir kanskje bevist på at ikke alt er helt slik vi hadde trodd. Da kan det kjennes ubehagelig ut å få mer behandling (få mer balanse i helheten), for det blir for tydelig for oss selv hvor skoen egentlig trykker. De fleste føler at dette er kjempe nyttig for dem å endelig få sortert ut en del ting og kjenner at det er prosesseer som settes i gang og endrer flere ting og ikke bare smerten.

Det som er viktig i behandlingsprossen og ellers er å ta seg tid til seg selv. Bli en observatør i egen kropp og sinn. Observer hva er det egentlig som skjer. Etter hvert blir det lettere og lettere å se hva som er mentale karuseller som drar en med på innlærte mønster og emosjonelle berg- og dal-baner av f. eks stress og angst. Det blir også lettere og stille sinnet (finne mellomrommet mellom tankene).

Fokuser på de tingene som gjør at du føler deg bedre, oppløftet, lett og åpen i hjertet ditt. Da vil du komme nærmere den du egentlig er og valgene du må ta i livet blir mer optimalt tilpasset.

Skrevet av Kjell Olsen