Naturterapi hos OSS

Hva er naturterapi?

Det finnes i dag mange forskjellige naturmedisinske behandlingssystemer. På overflaten kan de synes forskjellige, men ved å gå dypere inn i hvert enkelt system finner man sterke likhetstrekk. Disse likhetstrekkene omfatter den grunnleggende tanken om hvorfor sykdommer i det hele tatt utvikler seg og hvilke kriterier som er forutsetningen for helse.

Kort forklart, så er naturmedisin læren om hva helse er og hvorfor sykdommer utvikler seg.

Med naturmedisin menes et behandlingssystem som setter kroppen i stand til å helbrede seg selv. For å kunne kalles et naturmedisinsk behandlingssystem skal metoden kunne teoretisk forklares ut fra et helhetssyn hvor alle aspekter av mennesket tas hensyn til. Det er et helhetlig system som ikke kun baseres på behandling av symptomer med der behandling av hele mennesket settes i fokus. 

Hva man behandler med (urter, kost, kosttilskudd, fotsoneterapi, homøopati osv) kommer i annen rekke og vil nødvendigvis forandre seg fra kultur til kultur og fra tidsepoke til tidsepoke.

Hvert menneske er født med en innebygd livskraft som er selvopprettholdende og selvregulerende. Det er menneskers egen livskraft som helbreder sykdom. Sykdom oppstår kun når summen av de belastninger mennesket utsettes for overskrider kroppens egen tilpasningsevne eller evne til å opprettholde homøostase (balanse). Sykdom utvikler seg i forskjellige faser, fra det ytre til det indre plan. Dette for å beskytte organismens viktigste indre funksjoner. For å sette i gang en regenerasjon må sykdomsprosessen reverseres, fra det indre mot det ytre. Sykdom er kroppens måte å gjenopprette homøostase – som er en forutsetning for alt liv.

 

Utøvende naturmedisin er enhver behandlingsform som styrker menneskets iboende selvhelbredende krefter med så bivirkningsfrie metoder og produkter som mulig, samt fjerner de belastninger som hemmer menneskets selvhelbredende krefter.

Naturmedisinsk behandling må alltid skje etter individuelle behov, da behandlingens eneste formål er å gjenopprette homøostase, og dette vil være forskjellig fra person til person.

Hos OSS har vi flere behandlere som jobber med naturterapi.

Oddveig Myhre

Oddveig Myhre har tatt sin utdannelse i USA. Oddveig gikk på San Diego University hvor hun tok bachelor (B.S) i mikrobiologi. Hun har også to master grader, henholdsvis innenfor mikrobiologi med fokus på nevroimmunologi fra Arizona State University, samt en master i Food studies fra Chatham University i Pittsburg. Oddveig fikk sin doctorate degree fra Southwest College of Naturopathic Medicine i Scottsdale, Arizona. Her tok hun en fireårig fulltidsutdannelse for å bli Naturopathic Medical Doctor. I USA er dette en godkjent legeutdanning basert på medisinsk kunnskap tilsvarende andre legestudier. Det som gjør Oddveig sin utdannelse annerledes enn en typisk medisinutdannelse (i USA) er at den også inkluderer utvidet fagkunnskap innenfor blant annet kosthold, urtemedisin, homeopati, akupunktur, osteopati og miljømedisin. Hvis du vil lære mer om denne utdanningen så trykk her. Grunnprinsippene om helse Oddveig lærte på SCNM er de samme som naturterapeutene lærer i sin utdanning. Oddveig er godkjent i Norge som Naturterapeut.

Anne Karlsen

Anne brenner for å hjelpe mennesker, og det å bli kjent med og skape en bevissthet rundt hvordan vi kan bli bedre kjent med oss selv på alle plan. Se sammenhengen mellom hvordan vi reagerer på det vi opplever og erfarer, og hvordan kropp, psyke og følelser responderer. Behandlingene hos Anne bærer preg av å finne indre ro, tilstedeværelse og en avslappet tilstand i kropp og sinn. learn more
Soneterapi, akupunktur og massasje Anne er utdannet soneterapeut fra Institutt for Helhetsmedisin i Oslo. Hun tilbyr fotsoneterapi og auriculoterapi/øreakupunktur, klassisk massasje, helhetsmassasje. Denne måten å jobbe på og se mennesket på, falt veldig naturlig for Anne. Dette er helhetlige og holistiske behandlingsformer som tar sikte på å skape balanse mellom kropp, følelser, sinn og sjel, og ser hele mennesket som en helhet. I tillegg tilbyr Anne nå individuell gongterapi samt gongbad i grupper. For mer informasjon om gongbad trykk her (legg inn link)

Kristin Omnes

Kristin er utdannet NMF godkjent massør ved Axelsons Body work School i Oslo , 2011. Hun er også utdannet Bachs terapeut og i 2018 var hun ferdig med 4 års deltidsstudium som Biopat på Tunsberg Medisinske Skole. Har også ulike kurser i koppingmassasje , aromaterapi og Reiki 1, 2 og 3.

learn more

Responsive design

Bachs Blomstermedisin står mitt hjerte nærmest som terapiform og tar sitt utgangspunkt i plantenes helbredende kraft og hvordan de kan påvirke vår psyke og kropp positivt. Bachs Blomstermedisin er essenser fra viltvoksende blomster og trær , og inntas i dråpeform .Dr. Bach , som var en engelsk lege , mente at sykdom skyldtes ubalanse i kroppen som igjen var forårsaket av det enkelte menneskets psyke ,av dets negative følelser og holdninger. Ved bruk av Bachs Blomstermedisin som er nøye tilpasset den enkelte , 38 remedier totalt , vil man få en mer følelse av indre ro , kraft og styrke . Når vi har det bra psykisk og har en aktiv fred i oss selv , vil dette igjen føre til mindre spenninger i vår fysiske kropp. Bachs Blomstermedisin kan brukes til voksne , barn og dyr. Jeg anbefaler ofte en kombinasjon av Bachs Blomstermedisin og Klassisk Svensk massasje / dybdemassasje i mitt arbeid med mine klienter. Gjennom mange års erfaring med denne kombinasjonen , samt andre helseråd , så føler jeg at dette er til god hjelp for mine kunder til å gjenopprette balansen i en stresset kropp.

learn more