Ole Johnny Bergum

Osteopat DO, Fysioterapeut

98 29 59 49

ole@velkommentiloss.no

Utdannet til
fysioterapeut ved REHA-Schule Berlin fra 1994 til 1997.  Startet studiet
til osteopat i 1997. Har jobberfaring fra Havelklinikk og Biberburg
rehabilitering Berlin i 3 år. 1 år ved St.Olavs Hospital Nevrologisk avdeling
for ryggmargsskadde. Har drevet egen praksis siden 2001. Har også tatt mange
forskjellige kurs innen temaene Nevrodynamikk(Neurodynamicks), Kinetic
Kontroll, Tapekurs, Komplett fysikalsklymfødemterapi, moderne ortopedie- og
smerteforståelse.

Har jobbet med pasienter i alle aldre
og med et vidt spekter av problematikk. Har bred erfaring fra å behandle
komplekse- og sammensatte smertetilstander.  Jobber mye med
følgereaksjoner etter skader, sykdommer  og operasjoner. Dette kan også
dreie seg om forstyrrelser i bindevevsnettverk eller på organnivå. Påvirker
også stressmønster og energilekasjer.   Veiledning og informasjon av
pasienten er en viktig del av behandlingen. Behandlingen kan være både
forbyggende, akutt eller rehabiliterende. Hver behandling blir individuelt
tilpasset.