Smitteverns tiltak mot Korronavirus

Smitteverns tiltak mot Korronavirus

Fra fredag 13.3 holder vi stengt i 2 uker. Dette for å redusere faren for virusspredning. Mer info kommer. Ta kontakt med din terapeut hvis du har spørsmål.