Fysioterapi

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, idet fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig.