Grupper

Utvalget av grupper hos OSS er stort og variert. Følg med på vår kalender og på FB for hva som skjer når, endringer og info om oppstart.

Slyngetrening

Slyngetrening er en effektiv form for styrke- og stabilitetstrening av hele kroppen.

Trening i slynger gjør at kroppen må stabilisere samtidig som man gjør styrkeøvelser. På denne måten trener man samspillet mellom de innerste støttemusklene og de større, synlige bevegelsesmusklene. Øvelsene kan på en enkel måte tilpasses alle treningsnivå, fra mosjon til toppidrett, og treningen blir dermed effektiv for alle, uansett alder og fysisk form.

Slyngetrening er en god og effektiv treningsform som opptrening etter skade, smertetilstander eller sykdom. Treningen kan også brukes ved akutte smerter og kroniske plager.

Treningen kan gjøres i gruppe eller individuelt, og ledes av fysioterapeut.

Effekten av treningen er godt dokumentert, og mer utfyllende om dette kan leses på www.redcord.no.

Evig ung Yoga

Dette yogaprogrammet består av en serie enkle øvelser som alle greier å gjøre.

I prinsippet blir alle leddene i kroppen beveget i alle retninger på en rolig og harmonisk måte. I dagliglivet blir sjelden alle leddene i kroppen brukt på en slik måte, selv ikke hos de som gjør en eller annen form for regelmessig trening. Når leddene får beveget seg mer enn normalt øker sirkulasjonen, næringsstoffer kommer lettere til leddet og avfallstoffene blir transportert vekk. Forkalkninger (det som gjør leddene stive) løser seg gradvis opp. Dette kan kjennes ved at stive ledd begynner å knake, knakingen går gradvis over i ”grusfølelsen” som de fleste sikkert har kjent i nakken når vi dreier på hodet. Når grusen løser seg blir bevegelsene mykere og lettere. Dette gjelder ikke bare i leddene men også i muskulaturen vår. Forkalkning er ikke noe som bare ”eldre” folk har nå for tiden, stadig yngre mennesker få forkalkninger både i ledd, muskler og årer. Dette henger sammen med kosthold, stress og hvordan vi bruker kroppen. Gjennom pusteøvelser og bevegelser blir også de indre organene massert.

Energetiske effekter Øvelsene påvirker også energiflyten i kroppen og senker stresset. I tillegg til disse opplagte fysiske fordelene med programmet så er hovedhensikten til programmet å løse/fjerne blokkeringer som hindrer en fri energiflyt i og rundt kroppen. Stagnasjon av energiflyten gjør at den fysiske kroppen kan få problemer som for eksempel; forkalkninger, stivhet, slitasje, dårlig sirkulasjon, betennelser, sykdommer og død. Øvelsene stimulerer funksjonen til indre organer og bedrer således næringsopptak, utskilling og hormonbalanse. Dette gjør kroppen smidigere, sterkere og forsinker aldringsprosessen. Sett ut fra et energetisk synspunkt så er det den eteriske energien som nærer og styrker de fysiske cellene i kroppen, og holder de sammen. Når denne energiflyten går lett og uanstrengt så har vi god helse, klarhet i sinn og tanker og en god følelse i hjertet. Dette er ikke noe du trenger å tenke på mens du gjør øvelsene, kroppen din vil ordne dette av seg selv uansett. Du kan merker at energien flyter bedre når det er lettere og mer uanstrengt å gjøre øvelsene, kroppen blir mykere og ”melkesyrefølelsen” forsvinner fra musklene. Etter hvert kan en opplevelse av ro, tilstedeværelse og velvære føles sterkere og sterkere. Tankespinn roer seg og det kan bli ganske stille i hodet, som kan være en uvant og morsom opplevelse for noen.

Qi Gong

Enkle øvelser som utføres rolig og meditativ. Det kreves ingen forkunnskap i meditasjon, eller spesielle fysiske forutsetninger.

Hva trener vi? Først og fremst å øke energien Qi i kroppen og dermed styrke immunforsvaret. • Lære øvelser som balanserer energien i forskjellige organer. • Erfare og forstå viktigheten av pust. • Se innover og smile innvendig. • Erfare dyp fred og ro. • Qi Gong har en svært positiv effekt på muskel skjelett systemet.

Hva er Qi Gong? Qi Gong er en eldgammel kinesisk helbredelsesmetode. Gjennom øvelser stimulerer og balanserer vi QI for å gjenopprette og fremme god helse. Sammen med akupunktur og urtemedisin har qi gong vært en del av tradisjonell kinesisk medisin, og mange sykehus benytter seg av qi gong som behandlingsform. QI er den livskraften som gjennomstrømmer hele universet. Den finnes i oss og rundt oss – i alt som lever. I kroppen følger den meridiansystemet (som bla. akupunktørene jobber ut i fra), og nærer og balanserer vitale organer og livsfunksjoner. Når vi utsettes for belastninger av ulike slag kan det oppstå blokkeringer i disse energibanene, og hvis det vedvarer kan vi få symptomer på ubalanse eller sykdom. Men kroppen vår har en unik evne til å helbrede seg selv, og i denne prosessen er qi gong et meget godt verktøy. Qi gong er utveksling av QI – «livsenergi» – mellom mennesket og universet. Gjennom avspenning og myke uanstrengte bevegelser løser man opp spenninger og blokkeringer slik at energien – qi – kan flyte fritt. Stagnert, usunn qi fjernes og erstattes med ren frisk qi. Blodsirkulasjonen bedres og utrensing av avfallstoffer øker.

Bevegelsene er langsomme og behagelige, og krever ingen spesielle fysiske forutsetninger av utøveren. Jo mer avslappet man er, desto lettere kan qi sirkulere. Når kroppen slapper av kan også sinnet falle til ro. Plagsomme tanker og «støy» kan vike plassen for indre ro og klarhet. Dette er en treningsform som bygger på et holistisk syn på mennesket, hvor kropp, sinn og sjel ikke er adskilt, men eksisterer i et balansert og dypere samspill. Å trene qi gong jevnlig vil gi bedre helse, både fysisk og følelsesmessig. Man blir mer avslappet og lett til sinns, får mer energi og økt velvære. Det hjelper en til å høyne bevisstheten og føre en tilbake til ens sanne natur – hjertets ubetingede kjærlighet. QI= livsenergi, livskraft Gong = å mestre en ferdighet, å spesialisere seg, arbeide med

Tilbake til helheten En behagelig gjennoppdagelsesferd i vårt indre. Å trene qi gong er å begi seg ut på en gjennoppdagelsesferd – en reise tilbake til ens sanne hjem, en reise tilbake til en selv. Hjem er ikke bare et sted eller et samfunn. Det er en bevissthetstilstand hvor man opplever en følelse av totalt velvære. Å komme tilbake til ens virkelige hjem er å gjenoppdage sin opprinnelige natur, sitt sanne selv – å gjenvinne sin viten om helheten som aldri var tapt, bare glemt. Reisen tilbake til ens sanne hjem er en reise inn i ens eget hjerte – til opprinnelsen og kjernen av vår eksistens. Å oppnå denne tilstanden er å kjenne ens rolle i tilværelsen, og alltid føle seg hjemme, uansett hvor man er – alltid kjenne helheten uansett hvilke omstendigheter man befinner seg i. Å oppnå denne tilstanden er å forenes med alt, og å vite at alt er ett.